Jsem něžný,jsem krutý.........jsem život.

Listopad 2012

Sharm's interactive story- 1.kapitola

26. listopadu 2012 v 12:05 | Sharm(překlad Avelion-Alice)

Sharm se opřela o lokty a věnovala goblinovi tvrdý a studený pohled. Neodrazen si goblin dopřál další doušek Rumseyho rumu a pokračoval ve vyprávění svého až příliš animovaného příběhu. V krčmě Slaného námořníka bylo dnes večer ,s každým obsazeným stolem a židlí, docela rušno. Některé noční elfky si zabraly místa u baru a se skříženýma nohama posílaly vzdušné polibky vděčným trpaslíkům
Sharmin společník, Athenist, ji hravě štouchl ,,Vypadá to, že se dostává do dobré nálady." zahihňal se a kývnul ke goblinovi. Sharm pohlédla na Athenista se zvednutým obočím. ,,Kolik toho už měl?" zeptala se žetem. Všichni věděli, že zrovna tenhle místní goblin toho dokázal vypít víc než ryba ve vodě. Goblin se postavil na nohy a nátáhnul se přes stůl, aby mohl lépe vyprávět svůj příběh. Uslzené oči a rozsolovité končetiny se naklonily k Sharm a odhalil tak svůj intenzivní rumový dech a řadu velmi zanedbaných zubů.
,,Dobře námořníku, to by stačilo" Athenist vztal a zvedl goblina za jeho zvětralou košili. Upustil ho na židli a otočil se k Sharm. ,,Proč vždycky skončíme so ožraly?" zasténal a obrátil oči v sloup.
Právě v té chvíli se těžká pěst setkala s deskou stolu a zaburácela po celé místnosti. Sharm a Athenist se otočili aniž by zpozorovali, že goblin spadl ze židle a odplazil se po špinavé podlaze.
Athenist zajásal, když viděl, kdo byl příčinou toho rozruchu.
,,Raìdine!"
Statný taurenský válečník se podíval na místo, kde už Athenist mával rukama nad hlavou. S lehkostí si přehodil štít na záda a přešel ke krvavému elfovi. Se vzhledem vyvolávajícím úctu náhle popadl Athenista do dusivého objetí. ,,Atheniste." zachraptěl,,Bylo to příliš dlouho" Sharm se zasmála Athenistovu přidušenému výrazu.
,,Myslím, že bys ho mohl trochu uvolnit, válečníku." Raìdin s vydatným smíchem nechal Athenistovi volnost.
,,Sharm. Zase si hraješ s jídlem?" Raìdin ukázal na goblina šťastně stočeného kolem nohy stolu a chrápajícího jako mimino.
,,Vypadá to tak."odvětila s úsměvem ,,S kým tu jsi?" kývla k Raìdinovu stolu, kde seděly dvě tmavé postavy a intenzivně se bavily. Raìdin rozpačitě přelápl.,,Ty neznáš... jmenují se Khroen a Parantaja. Noční elf a člověk. Máme nějakou práci k projednání."
Athenist se k němu otočil. ,,Aliance? Takováhle spojenectví, to ti není podobné. Musí to být něco vážně zajímavého, když potřebuješ pomoc od Aliance." Ignoroval naštvaný pohled Sharm.
Na chvíli zavládlo trapné ticho, když všichni tři přemýšleli o tom, co řekli. Sharm vztala a uhladila si šaty.
,,Nuže, pokud je to ta záležitost o které jste diskutovali, pak předpokládám, že budete potřebovat s něčím pomoci. A když potřebujete s něčím pomoci, pak můžete počítat se mnou a s Athenistem." Než stačil Raìdin něco říct, vzala svoji hůl, elegantně přeskočila chrápajícího goblina a prodírala se přez stinné stoly. Sama se, s velkým úsměvem, drze usadila mezi nočního elfa Khroena a lidskou dívku Parantaju.,,Zdravím. Co tu probíráte tak tiše, tiše!?" Khroen a Parantaja se podívali nejdříve na sebe a pak na rozmrzelého Raìdina následovaného nadšeným Athenistem. Sharm si otevřeně prohlížela ty dva členy Aliance. Khroen nosil plátovou helmu, která velmi ztížila možnost rozeznat jeho rysy, ale zpod helmy intenzivně zářily jeho oči. Parantaja měla jemnější vzhled. Hnědé kadeře rámovaly její bledou tvář a čokoládové oči. Vyzařovala z ní moudrost.
Athenist se opřel o okraj stolu, zatím co Raìdin si přitáhl stoličku. Sharm si nebyla úplně jistá, jestli zvládne jeho váhu.
,,Pánové... dámy..." začal Raìdin ,,Máme dva přírůstky do naší... party." ukázal směrem ke Sharm a Athenistovi. Khroen a Parantaja přikývli. Athenist rozpačitě zakašlal. ,,Byli informování o naší... situaci."
,,Chtěl jsi říct o tom, že potřebujeme pomoc." přerušil ho Athenist.
Sharm si povzdechla. ,,Já jsem Sharm a ten blonďák je Athenist. Jsme tu proto, abychom vám pomohli s čímkoliv co budete potřebovat."
Parantaja tiše sáhla do batohu a vytáhla zmačkaný svitek.
,,Tady." řekla tiše a podala Sharm svitek. Sharm se zamračila a opatrně svitek rozvinula.

,,Veštba: Gorefiendova zbroj
Vhel'kur je Deathwingův potomek. Létá v nekonečném kruhu na vrcholku hory v údolí Shadowmoon.Musíte získat Gorefiendovu zbroj, aby jste mohli porazit Vhel'kura. Teprve poté budete moci pokračovat na své cestě.
Prastarý Shadowmoonský duch."

Athenist si odfrknul:,, To je hračka."
Khroen se obrátil k Athenistovi.,,Viděl jsi Vhel'kura, nebo ne?" zeptal se. Athenist vypadal rozpačitě a pokrčil rameny. ,,Dovolte, abych to vysvětlil." poktačoval ,,Vhel'kur je drak. A ještě k tomu jeden z těch nepolapitelných. Můžeš ho vidět jen s tímhle." vytáhl pár lesklých brýlí. ,,Naše jedinná naděje na jeho poražení je v nich. Umožňují nám nahlédnout do světa duchů v Shadowmoonském údolí, kde se Vhel'kur zdržuje."
Sharm se zavrtěla na židli. Už o Vhel'kurovi slyšela. Jeho porážka neměla být jedním s jejich problémů. Hora, kterou oblétává, je extrémně nebezpečná. Mnoho hrdinů ztratilo život, zatím co se snažili dosáhnout jejího vrcholku. Nemluvě o všechn orcích klanu Dragonmaw, kteří čekali pod ní. Nyní již viděla, proč se o tom předtím Raìdin nechtěl bavit.
Zvonek zazvonil, jak hostinký Skindle ohlašoval poslední objednávky. Ozvalo se hlasité zasténání- hlavně od trpaslíků- jak se židle začaly posouvat a lidé si sbírali svoje věci. Sharm vztala a opřela se o svoji hůl. Přemýšlela.
,,K tomu úkolu budeme potřebovat nějaké věci." řekla si pro sebe. Raìdin a ostatní ji následovali. Začali se zvedat a házet si své zbraně na záda.
Vyšli ven. Noc byla teplá a svěží. Vrzání prken a skákající rybky pod nimi které slyšeli, způsobovali, že se Sharm zmocňoval pocit ospalosti. Ostatní si řekli nashle a pomalu se vinuli pryč do různých částí Booty Bay, aby si shromáždili věci na následující ráno.
Bude to těžké bojovat s Vhel'kurem. Bude to chtít všechen jejich důvtip a sílu, aby ho porazili a získali Gorefiendovu zbroj. Sharm doufala, že to zvládnou. Jemné kroky za ní ji rychle přiměly otočit se. Parantaja tiše stála s nataženou rukou.
,,Zapomněla jsem ti dát tohle." řekla tiše.
Sharm se podívala na brýle v Parantajině otevřené ruce.
,,Díky." vzala je a vložila do svého batohu. Parantaja se usmála.
,,Khroen a já opravdu oceňujeme vaši pomoc." upravila si sekeru na zádech a otočila se k odchodu.
,,Hele, to není problém." odpověděla Sharm rychle ,,hlavně mě dostaňte od toho opilého goblina."
Uslyšela jen Parantajin smích, když vklouzla do stínů.


Anglický originál tady(text) a tady(mluvená forma)
Za případné chyby se omlouvám- překládám takhle poprvé a některé výrazy jsem musela trochu pozměnit, aby nezněly příliš divně.